ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Είμαι απογοητευμένη, αλλά ξέρω πως θα έρθουν μεγάλα πράγματα.

Είμαι απογοητευμένη, αλλά ξέρω πως θα έρθουν μεγάλα πράγματα.